изящна дърворезба икони и живопис

Църковни порти с дърворезба

Входна врата на църква
Входна врата на църква в Поповяне
Входна порта на църква - с. Поповяне
Входна врата на църква с. Поповяне
Порта с носещи подпори, дърворезба - с. Поповяне

дърворезба.com

Share this
X
Loading